Hanzehogeschool Groningen

Diensten

 • Conditiemeting
 • Contractmanagement
 • Projectmanagement
 • Technisch advies
 • Tekeningenbeheer

Een succesvolle samenwerking waarbij steeds meer een breder draagvlak ontstaat.

Wat is de Hanzehogeschool?
De Hanzehogeschool Groningen is de oudste Multisectorale hogeschool van Nederland en de grootste in het Noorden. Het Facilitair Bedrijf (FB) is met 200 medewerkers één van de grootste en meest veelzijdige organisatieonderdelen van de Hanzehogeschool. Ze heeft 22 panden in beheer.

Waar liep men tegenaan?
In het verleden was het tekeningenbeheer niet op orde. Deze lagen decentraal verspreid over de locaties. Er was iemand nodig die de ze kon verzamelen en ordenen. 

Hoe kwam men bij IQ support terecht?
Men had met Ruud Nijholt van IQ support samengewerkt in het verleden. Door deze ervaring wisten ze dat Ruud deze opdracht aankon.

Hoe verloopt de samenwerking?
De samenwerking loopt flexibel, de lijnen zijn kort en er wordt snel gereageerd. Daarnaast is Ruud een prettig persoon om mee samen te werken. Hij overlegt altijd en helpt graag mee. Dat doet hij onder andere met O-prognose. Inmiddels wordt het team van IQ support breder ingezet. Allereerst bij advieswerkzaamheden omtrent de inrichting van de nieuwe onderhoudscontracten. Hierbij denken ze mee bij de te voeren strategie. Daarnaast wordt de ventilatie geìnspecteerd. Dit in verband met Corona én veiligheid voor de gebruikers van de gebouwen. 

Wat is het resultaat van de samenwerking met IQ support?
Doordat IQ support ontzorgt kunnen wij loslaten en ons richten op andere zaken. Dat ontzorgen doen ze inmiddels niet alleen meer op het vlak van het tekeningenbeheer. Echt een toegevoegde waarde gebleken.

 • Ruud Nijholt

  Consultant
  Beheer
  e-mail

Deze pagina delen via WhatsApp of LinkedIn

Share on whatsapp
Share on linkedin